Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ethne Favorites Button

Mô tả

The Ethne Favorites Button plugin for WordPress provides a shortcode that will allow users to save their favorite posts and pages, it also includes an option to display and remove favorite posts and pages for the user. Compatible with Cooked plugin favourites (access cooked favourites without cooked plugin)

Shortcode Usage

How to display the list

Use the following shortcode:
[ethne-favorites]

How to display the button

Use the following shortcode:
[ethne-favorites view=”Button”]

Cài đặt

In WordPress:

  1. Go to Plugins > Add New > search for ethne favorites
  2. Press “Install Now” for the Ethne Favorites Button plugin
  3. Press “Activate Plugin”

Manual installation:

  1. Upload the ethne-favorites directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ethne Favorites Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.8

  • Fixed paths to match wordpress repository

1.0.7

  • Updated version info
  • Added notification of removed posts

1.0.6

  • Removed depreciated code

1.0.5

  • Initial version