Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ESWP Popup Notifications

Mô tả

It is a very simple pupup notifications plugin to display notices to visitors.

Ảnh màn hình

  • Display your popup on desired pages.
  • Style you popup notifications.
  • Add popups in various languages.

Cài đặt

After installing the plugin from plugins section visit WP Popup Settings under the main settings section.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ESWP Popup Notifications” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“ESWP Popup Notifications” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “ESWP Popup Notifications” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Minor bug fix.

1.0.0

  • Initial Revision