Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PayU Purchase

Mô tả

Plug-in do a purchase in case you have PayU account

Contributions

Support

  1. Upload plug-in to wp-content/plugins

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload strx_payu_purchase directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to the PayU Purchase settings page
  4. Fill the form and hit save!

Hỏi đáp

This plugin work only with Polish PayU site

Version 1.0 work only with payu.pl site, but in the future is plannig to implemented multi platform fix.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PayU Purchase” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Added shortcode
  • Possibility to pay donation
  • Possibility to pay invoice
  • Added translation