Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ESB Post Type Order

Mô tả

 • This plugin will allow you to change the any post type menu order using drag & drop.

 • It is compatible for any WordPress site.

 • Change post type order using drag & drop using WordPress inbuilt jQuery.
 • Also manage from settings page, you can manage which post type will use drag & drop functionality.
 • Also manage which post type will display based on sort order in back-end post type lists.
 • Use parameter on front query : Array ( [orderby] => menu_order )

Ảnh màn hình

 • Setting Link in plugin list Page
 • Settings Page
 • Drag Column with save order button in post lists page.

Cài đặt

 1. Upload the entire esb-post-type-order folder to the /wp-content/plugins/ directory, or just upload the ZIP package via ‘Plugins > Add New > Upload’ in your WP Admin
 2. Activate ESB Post Type Order from the ‘Plugins’ page in WordPress

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
It’s good to have the sort order on the native post type list instead of a separate screen like other plugins.
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ESB Post Type Order” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp