Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ERE Similar Properties – Essential Real Estate Add-On

Mô tả

ERE Similar Properties displays a list of properties that are similar or related to the current property listing

Ảnh màn hình

  • Multi Language
  • Initial Release!

Cài đặt

Do follow to install plugins:

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Go to menu Essential Real Estate -> Real Estate Options/Property Page screen to configure the Similar Properties of Essential Real Estate plugin

Hỏi đáp

Is ERE Similar Properties – Essential Real Estate Add-On Free?

Yes! it’s always will be free.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ERE Similar Properties – Essential Real Estate Add-On” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp