Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Erana Icons Font for Visual Composer

Mô tả

Regular Erana icons font add-on

This plugin help you to add easy and fast the Erana icons. Erana icons are made by us. You can select the icon size, color and alignment (left, right, center)

Every 30 Days ( 40 new icons ) Please visit demo page for more detailes.

Extended Erana icons font add-on

This plugin is more complex than Regular plugin. Please visit demo page for more detailes.

Cài đặt

  1. Upload the ‘erana-icons’ directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

27 Tháng Chín, 2016
Pretty icons 🙂 and easy to use with visual composer
24 Tháng Chín, 2016
Hi, congrats for that plugin. Nice icons
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Erana Icons Font for Visual Composer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • Small icons fix

1.2

  • Added new Icons

1.1

  • First release.