Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ER Swiffy Insert

Mô tả

ER Swiffy Insert allows you to use a shortcode to insert HTML5 animations generated with Google Swiffy.
Swiffy converts Flash SWF files to HTML5, allowing you to reuse Flash content on mobile devices without Flash support.

Cài đặt

  • Upload “er-swiffy-insert” folder to the “/wp-content/plugins/” directory
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  • View Settings > ER Swiffy Insert for a usage tutorial.

Hỏi đáp

Is it free?

Yes! It is completely free!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ER Swiffy Insert” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Launched the first version