Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Epnb Featured Image Widget

Mô tả

Epnb Featured Image Widget is a simple widget that allows you to display the featured image of the current post page in any widget area, such in sidebar. You can setup the size of the picture in the widget parameters by selecting one of the wordpress registered image size. If you want to extend the list of available sizes, you can download the wonderful plugin Simple Image Sizes.

Ảnh màn hình

 • Back-Office
 • Front-Office

Cài đặt

 • Installation first method
 1. Download the plugin zip file
 2. Go to your WordPress Admin Plugin section
 3. Click on “Add new” tab
 4. Click on the choose file button and select Epnb Featured Image Widget zip file
 • Installation second method
 1. Go to your WordPress Admin Plugin section
 2. Click on “Add new” tab
 3. Enter “Epnb Featured Image Widget” in the search bar
 4. Select Epnb Featured Image Widget plugin and install it
 • Activation
 1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 2. Go to Appearrance->Widgets to set and configure EPNB:Featured Image

Hỏi đáp

What is the point of EPNB Featured Image Widget ?

According to the WordPress theme you are using, the featured image of the post may not be displayed by the theme.
This widget will allow you to display the post featured image in any widget area of the page and set the size of it.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Epnb Featured Image Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Creation of the plugin.