Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EnvoThemes Demo Import

Mô tả

Import EnvoThemes official themes demo content, widgets and theme settings with just one click.

Supported Themes

Copyright

EnvoThemes Demo Import bundles the following third-party resources:

WordPress Importer, by wordpressdotorg
License: GPL version 2 or later
Source: https://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-importer/

Cài đặt

 • Upload the entire envothemes-demo-import folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • Done!

After the plugin active

 • You will find ‘Appearance > Import Demos’ menu in your WordPress admin panel.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“EnvoThemes Demo Import” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“EnvoThemes Demo Import” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “EnvoThemes Demo Import” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.3.0

 • Tested with WP 6.1
 • Updated notice message

1.2.3

 • Tested with WP 6.0

1.2.2

 • Tested with WP 5.9

1.2.1

 • Fixed notice display

1.2.0

 • Added support for new theme

1.1.3

 • Tested with WP 5.8

1.1.2

 • Fixed PHP 8+ import error

1.1.1

 • Added compatibility for WP 5.7

1.1.0

 • Added support for new theme
 • Added compatibility for WP 5.6

1.0.17

 • Fixed code

1.0.16

 • Updated notification message

1.0.15

 • Added support for new free WooCommerce theme – Envo Online Store

1.0.14

 • Fixed errors on plugin installer screen

1.0.13

 • Added support for WP v5.5

1.0.12

 • Updated recommended plugins in the importer

1.0.11

 • Updated import function

1.0.10

 • Version update

1.0.9

 • Fixed missing files

1.0.8

 • Updated xml importer
 • Added redirection after activate to demo import page
 • Added link to demo import page

1.0.7

 • Updated readmefile

1.0.6

 • Added support for new Envo Shop theme
 • Updated code

1.0.5

 • Added support for WP 5.4
 • Updated code

1.0.4

 • Added support for WP 5.3

1.0.3

 • Added support for new EnvoThemes themes

1.0.2

 • Fix version conflict

1.0.1

 • Added notify message

1.0.0

 • Initial release