Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Envato Marketplace Widget

Mô tả

This is a widget to feature recent or popular items from the Envato marketplace. You can select marketplace, choose between recent or popular items, and enter your Envato username for referrals. Minimum CSS styling is applied.

Contact Me
http://me.georgeholmesii.com/contact/

My Website
http://georgeholmesii.com

Ảnh màn hình

  • Widget options
  • Widget

Cài đặt

  1. There are two ways to install this plugin. You can unzip “envato-marketplace-widget.zip” and copy it’s contents into the plugins folder of your WordPress site. Alternatively, you can go to the dashboard of your WordPress site and click “Add New” in the “Plugins” panel. From there you would click “Upload”, browse to “envato-marketplace-widget.zip”, and click “Install Now.” From there go to the plugins panel in your WordPress dashboard and activate this plugin.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

I’m having trouble configuring the plugin

Contact me at http://me.georgeholmesii.com/contact/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Envato Marketplace Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version