Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Envato Affiliater

Ảnh màn hình

  • Plugin Option in Tools
  • Set plugin setting

Cài đặt

Upload the Envato Affiliater plugin to your blog, Activate it, then enter your [bitly API key] and Envato affiliate username(http://codecanyon.net/make_money/affiliate_program).

1, 2, 3: You’re done!

Hỏi đáp

No Question

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Envato Affiliater” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.4

  • WordPress 3.6 compatiblity release

1.2.3

  • bug fixed

1.2

  • Update link url

1.1

  • First release