Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Enhanced Search

Mô tả

WordPress plugin that improves basic search giving you the possibility to do a fine tuning.

Cài đặt

  1. Install the plugin or upload it to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Sync your content by clicking the full reindex button in Enhanced Search settings page under Tools menu
  4. Choose wich post types, attributes and taxomies are searchable.
  5. Adjust the sensibility and the boost of each field.
  6. Enjoy your brand new, super fast WordPress search.

Đánh giá

1 Tháng Một, 2020
with this plugin i’ve get the same feature of a full-blown Elasticsearch (powerful searches) even if i can’t install eleasticsearch since i’m in an hosting environment
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Enhanced Search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

  • Improved user interface.

1.1.0

  • Improved user interface.

1.0.0

  • First public realese. Please contact me if you have any question or problem.