Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Enhanced Captions

Mô tả

This plugin allows you to add a title to WordPress captions.

Cài đặt

Go to install new plugin and search for “Enhanced Captions”.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Go to install new plugin and search for “Enhanced Captions”.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Enhanced Captions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release