Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Endless Scroll

Mô tả

Endless Scroll is a content scroll plugins. Which means you can have a large content within a small height and can read by scrolling it. With custom scroll bar it looks good.

Major Features:
1. Simple Shortcode.
2. Custom Scroll Bar.
3. Vertical & Horizontal Scrolling facilities.
4. Plugin Option Panel.

Plugin Demo: http://www.codycave.com/Plugins/endless-scroll/

Credits:
* enscroll jQuery Plugin (http://enscrollplugin.com/)

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload Endless Scroll folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can use shortcode in page or post.
  4. After applying the shortcode please go to the endless scroll plugin option (in your wordpress Dashboard Menu-bar) and click on ‘Save Changes’ button once.

Shortcode Lists:

[scroll height="250px"]YOUR CONTENT[/scroll]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Endless Scroll” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release.