Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

End Page Slide Box

Mô tả

End Page Slide Box is to have an element in the page when you hit the bottom of an article that triggers Slide Box to appear and displaying related article.

Links: Author Homepage

Ảnh màn hình

  • Place the shortcode.
  • and see the result.

Cài đặt

  1. Upload the “End Page Slide Box” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place the shortcode [EPSB]xxxxxxx[/EPSB] the last part of the page/post

Hỏi đáp

End Page Slide Box

Installation Instructions
  1. Upload the “End Page Slide Box” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place the shortcode [EPSB]xxxxxxx[/EPSB] the last part of the page/post

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“End Page Slide Box” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release