Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Enable svg File Uploads

Mô tả

This plugin enables .svg file uploads to the media library. WordPress doesn’t allow .SVG vector file type uploads unless you enable this plugin.

Help

There’s a screencast video on how to activate the Enable svg File Uploads plugin on the plugin author’s webpage

Information

This plugin works as soon as activate it 🙂 – it’s very simple and lightweight.

Versions

Version 1.0 – Launched

GitHub

If you would like to browse the authors other plugins visit GitHub Homepage

Cài đặt

1) Download plugin .zip file.
2) Login to WordPress dashboard
3) Plugins >> Add New >> Upload .zip File
3) Activate Plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions

1) Download plugin .zip file.
2) Login to WordPress dashboard
3) Plugins >> Add New >> Upload .zip File
3) Activate Plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Enable svg File Uploads” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp