Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Emoji in comments

Mô tả

Display emojis in WordPress comments using emojone

Docs & Support

Currently we have no Docs.

Ảnh màn hình

Đánh giá

20 Tháng Hai, 2020 1 reply
- Activated nothing happens.. - Also no documentation. Maybe it wont work on custom theme, but only on default WP themes (didn`t tested)
9 Tháng Hai, 2020
Work very nice on WP Version 5.3.2
10 Tháng Một, 2020 1 reply
Activated it and nothing happened. Added a comment with an emoji in it and it didn't display the emoji at all.
30 Tháng Mười, 2019
It works right away, without any issues. The smileys are great, because we already use the same on another page. If every plugin would be so easy to use.. 😀
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Emoji in comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp