Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Emoji Emoticons

Mô tả

Support for Emoji Emoticons: http://www.emoji-cheat-sheet.com/

See: https://github.com/gbaptista/emoji-emoticons

Cài đặt

Install Emoji Emoticons either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Emoji Emoticons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp