embed-youtube-videos

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 10 Tháng Bảy, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là tạm thời, chờ đánh giá đầy đủ.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Embed Youtube Videos” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp