Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Embed Wikimedia

Mô tả

The Embed Wikimedia plugin adds support for embedding photos from Wikimedia projects such as Wikipedia, Wikimedia Commons, and Wikidata.

It requires no configuration, and to use you just add a URL of any of the above sites on its own line in a WordPress post or page.

Development is on Github at samwilson/embed-wikimedia;
please report all issues there.

Block

This plugin provides 2 blocks.

  • Wikipedia
  • Wikidata

Cài đặt

Install in the usual way.

Đánh giá

29 Tháng Ba, 2019
For years I’ve been manually linking images hosted on Wikimedia Commons: copy + pasting the image URL, description page URL, and author attribution into blog posts. No need for that with this plugin – just paste the URL to the photo into your blog, post, and it does all of the magic!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Embed Wikimedia” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Embed Wikimedia” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Embed Wikimedia” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.2.0

  • Add block-editor support.

0.1.0

  • Initial beta release.