Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Embed Twitter Timeline

Mô tả

Embed Twitter Timeline helps you easily embed and promote Twitter Profile or twitter timeline on your wordpres widget.

Other Plugins

 • WP To Do – Responsive WordPress To Do List
 • Fan Page – Fan Page Plugin enables Facebook Page admins to promote their Pages

Ảnh màn hình

 • Twitter widget in the widget area.
 • Twitter TimeLine embedded in the footer widget area.
 • Twitter TimeLine embedded in the right sidebar widget area.

Cài đặt

 1. Upload embed-twitter-timeline directory to your /wp-content/plugins directory
 2. Activate plugin in WordPress admin

Customization

 1. In WordPress dashboard, go to Appearance > Widgets.
 2. Drag and Drop Embed Twitter Timeline into your sidebar.
 3. Click triangle near Embed Twitter Timeline header.
 4. Enter your Twitter Handle.
 5. Choose width, height & theme options if you like.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Embed Twitter Timeline” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Very first release