Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Embed Spanish Wordle

Mô tả

Spanish Wordle is a popular and famous game worldwide that can be embed into your website using a shortcode.
The game is based on Spanish Wordle website. Before installing, you can play and check the game online.

After plugin installation and activation, you can include this shortcode to embed the game into posts/pages/widgets etc.

Shortcode: [spanish-wordle]

You can add custom width and height using this params: [spanish-wordle width=”600″ height=”400″]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Embed Spanish Wordle” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version