Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Embed Page Widget

Mô tả

This is simple plugin of showing your Facebook page with ‘Like’ button in your web . Easy to use.

Also see my other plugins
* Youtube Subscribe Widget
* Social Link on Footer
* Social Profiles Link

Ảnh màn hình

  • Styles of widget

Cài đặt

Upload the Facebook Page Like Button to your blog, Activate it and enter the details. short code [embed_facebook]

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Embed Page Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4

  • upgrade to 5.7

1.0.2

  • upgrade to 5.4

1.0.1

  • Added Short Code

1.0.0

  • Fresh version