Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mastodon Embed

Mô tả

A plugin to embed Mastodon statuses.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Write [mastodon url="a Mastodon status URL"][/mastodon]

Examples :

[mastodon url="https://mastodon.xyz/@David/15605"][/mastodon]
It didn’t work !

Ask here !

Can I help ?

Yes !

Đánh giá

24 Tháng Chín, 2019
This plugin still works fine even on my multisite multinetwork system but the 'embedded' code served up by Mastodon itself actually does a better job and is less trouble in the long run.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mastodon Embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • Support forced HTTPS

1.2

  • Change CURL to WordPress HTTP API

1.1

  • Add height option

1.0

  • First version