Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Embed Block for TikTok

Mô tả

This plugin adds a TikTok Embed Block to the Block Editor and a TikTok oEmbed support for the Classic Editor.

Copy-paste the TikTok video URL in the editor or use the dedicated Gutenberg block for more setting options.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Embed Block for TikTok

Cài đặt

  1. Install the plugin and activate it.
  2. Copy-paste the TikTok video URL in the editor or use the dedicated Gutenberg block for more setting options.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Embed Block for TikTok” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Embed Block for TikTok” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Embed Block for TikTok” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Plugin initial commit. Works fine 🙂