Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EmailToAscii

Mô tả

Replace any email address in the content by theire ascii translation in order to avoid spam bots. The plugin is just a simple search and replace function hooked to a wordpress filter. No back end, no db, no mess.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the unziped folder into your plugin folder (/wp-content/plugins/)
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EmailToAscii” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp