Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Email Subscription Box After Post Content

Mô tả

Email Subscription Box After Post Content helps to insert a feed burner email subscription box after every post content.

Cài đặt

  1. Upload the .zip file at wp-content/plugins and extract it

  2. Activate it

  3. Fill the form at settings/Email Subscription Box After Post Content

Hỏi đáp

  1. Should i register at feedburner.com inorder to use this plugin

A. Yes

  1. Should i activate email subscription at feedburner.com before using it

A. Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Email Subscription Box After Post Content” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

# Fixed redundancy issue

# Fixed most of the layout issues