Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Email on Changing User Role

Mô tả

This plugin is used to send email notification to those users whose role is changed by admin.

Ảnh màn hình

  • Email template

Cài đặt

  1. Upload the folder “email-on-changing-user-role” to “/wp-content/plugins/” path.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress backend
  3. After activating the plugin, a new menu will be added “User Role Email”. You can change email content there.
  4. Enjoy!

Hỏi đáp

How to edit email content?

Go to “Dashboard -> User Role Email”

Is there any dynamic keyword for sending email to user?

Yes, you can use %sitename%, %username%, %useremail%, %oldrole%, %newrole% for sending mail to user.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Email on Changing User Role” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

This is first version no known errors found