Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Email not required

Mô tả

Disable email requirement for user registering/editing.

This plugin hooks the following WordPress functions :

  • wp_user_insert()
  • wp_user_update()
  • Admin site email validation
  • Admin site profile editor

Cài đặt

  1. Upload email-not-required folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Email not required” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4

Updated readme file.