Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

eMail by SMTP

Mô tả

eMail by SMTP gives you the possibility to change the standard wordpress eMail sending from phpMail to SMTP transmitting.
Sending mails via SMTP is more secure and easier than sending via phpMail

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“eMail by SMTP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“eMail by SMTP” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “eMail by SMTP” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.