Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Email All Users

Mô tả

Email All Users is a plugin that creates a widget that allows you to send mass email to all registered users in your wordpress site.
You configure the widget with a title and mailto-link-title.
The widget will then create a mailto:link that will include all users that is active.
If you have the plugin “Email Users” installed it will only include users that has approved mass email in the settings.

Ảnh màn hình

  • Widget configuration

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Add the widget “Email all users” to your desired pane.

Đánh giá

29 Tháng Hai, 2020
After installing could not find anything
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Email All Users” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Email All Users” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Email All Users” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First stable version

1.2

  • Changed delimeter from , to ;

1.3

  • Added function to check if user is logged in or not and do not show link if not logged in.

1.4

  • Fixed wrong delimeter from , to ;

1.5

  • Added choice for email delimeter for Gmail/Other mail program.
  • Added separat maillink for Outlook as it always wants a ; (semikolon)