Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

elpix Rate Post in Comment

Mô tả

Star rating for posts and pages integrated in comment-functionality of wordpress. This plugin uses the 5-Star-System.
Use the shortcode [elpix_average_rating] in your content to show the average rating of the post or page.

Cài đặt

  1. Upload and extract elpix-rate-post-in-comment.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Do you have questions or issues with elpix-rate-post-in-comment? Use these support channels appropriately.

  1. Docs

Support

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“elpix Rate Post in Comment” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.1.0.1
* Fixed bug in shortcode

1.1

  • Added shortcode [elpix_average_rating] to show average rating

1.0

  • Released stable version