Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Eliminate Notify Email

Mô tả

This WordPress plugin eliminates the New User ntotification e-mail from being sent to new users. Be aware, that you need to have a provision for giving new users a password. This does not disable the New User email notification that might be sent to admin if so configured.

Cài đặt

  1. Download the plugin and Unzip
  2. Upload the single php file to wp-content/plugins directory
  3. Go to the Plugins page of your admin screen. Under the “Eliminate Notify Email” press ‘activate’

Hỏi đáp

What else needs to be done?

NOTHING!!!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Eliminate Notify Email” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00

  • First version. Nothing to report