Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Element Path for Elementor

Mô tả

Introducing Element Path for Elementor to enrich widgets features of elementor.

Installation

  1. Install using the WordPress built-in Plugin installer, or Extract the zip file and drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress and enjoy

Hỏi đáp

Do I need Elementor plugin to be activated

Yes. As this is an addon of Elementor you must installed and activated the Elementor plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Element Path for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – 2022-01-26

Initial Release