Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Electrifying Engineering Portfolio

Mô tả

This plugin creates a portfolio with sections for research projects, other portfolio items, and publications, and allows users to associate publications with projects. It also allows users to tag projects with different skills.

Ảnh màn hình

  • This is a screenshot of an example of a portfolio rendered by the shortcode.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place the shortcode [eep-portfolio] in a post or a page

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Electrifying Engineering Portfolio” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release