Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Structured Data of JSON-LD

Mô tả

Set Structured Data of “JSON-LD” to your WebSite.

Schema type that you can use is “Article”,”Person”,”WebSite” and “searchAction”.

If Front Page, you can use “WebSite” and “searchAction”.

IF post.php and page.php, you can use “Article” and “Person”.

Contributors

Arbitrary section

Cài đặt

  1. Upload easy-json-ld-setter directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Can I use other schema in my site ?

Now I try to support other schema.Sorry.

How Can I test Structued Data ?

Use “Structured Data Testing Tool” by Google

Try it! -> https://developers.google.com/webmasters/structured-data/testing-tool/

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Structured Data of JSON-LD” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.2

2015/08/18 Move JSON-LD from “wp_head” to “wp_footer”.
Add Dummy Image for required image properties.

2.1

2015/08/11 Support Article Requirement.

2.0

2015/01/20 support “Structured Data Testing Tool”

1.2

2014/10/01 Add “Search Action”.

1.1

2014/09/30 Bug Fixed.

1.0

2014/09/30 released