Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Eino Tuominen's google maps

Mô tả

This is a simple plugin to add google maps to any page or post with a short code

Features so far include:

  • unlimited amount of maps
  • unlimited amount of markers and admin editable polygons on each map
  • markers and polygons can have description text that are shown with click

Ảnh màn hình

  • Basic edit view

Cài đặt

  1. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. From side menu Settings -> ET’s google maps and off you go

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Eino Tuominen's google maps” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0 Alpha

  • Basic functionalities implemented.