Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Eetheart Functions

Mô tả

Use this plugin for developing and/or editing your theme. You can access the .js file to add your custom JavaScript.

Cài đặt

  1. Upload eetheart-functions to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Edit the plugin as desired in the editor.
  4. That’s it! Don’t forget to test if it works.

Hỏi đáp

Will there ever be an interface?
– No.

Are you planning on updating this plugin?
– Unless there is a major bug or security-breach found, no, as it is compatible with all previous and all upcoming WordPress versions.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Eetheart Functions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Launch