Edupix

Mô tả

EduPix is a curated collection of images, animations, and illustrations relevant for use in education and in the development of open educational resources. All resources are released under a Creative Commons license.

Ảnh màn hình

  • Screenshot of Edupix

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Edupix” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp