Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Edupix

Mô tả

EduPix is a curated collection of images, animations, and illustrations relevant for use in education and in the development of open educational resources. All resources are released under a Creative Commons license.

Ảnh màn hình

  • Screenshot of Edupix

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Edupix” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp