Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Educator WooCommerce Integration

Mô tả

Requires Educator 1.7 or greater.

This is an add-on to the Educator plugin. It adds the ability to sell courses using the WooCommerce.

Educator plugin URI: https://wordpress.org/plugins/ibeducator/

Cài đặt

  1. Upload educator-woocommerce-integration plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Người đóng góp & Lập trình viên

“Educator WooCommerce Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Added Educator 1.7+ support
  • Requires Educator 1.7+

1.0

  • Initial release.