Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EditorHeadlineJump

Mô tả

Add an article headline list to the post edit screen.
Click the title heading to move to the heading position in the editing area.

You can always display the headline list in the screen by pressing the float button.

Only ClassicEditor is supported. Gutenberg is not supported yet.

Arbitrary section 1

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. From the WP admin panel, click “Plugins” -> “Add new”.
  2. In the browser input box, type “EditorHeadlineJump”.
  3. Select the “EditorHeadlineJump” plugin and click “Install”.
  4. Activate the plugin.

OR…

  1. Download the plugin from this page.
  2. Save the .zip file to a location on your computer.
  3. Open the WP admin panel, and click “Plugins” -> “Add new”.
  4. Click “upload”.. then browse to the .zip file downloaded from this page.
  5. Click “Install”.. and then “Activate plugin”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EditorHeadlineJump” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“EditorHeadlineJump” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “EditorHeadlineJump” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.0.5

bug fix

0.0.4

WP 5.6 support

0.0.3

WP 5.3.1 Bug Fix

0.0.2

multi language.

0.0.1

リリース