Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

editnpublish.com Easy English Editing

Mô tả

Editnpublish.com: Add professional Easy English Editing to your WordPress blog publishing process.

This is a plugin which can help all non-native writers write clear and grammatically correct English. Get easy quote for editing your post by installing the plugin.

Cài đặt

  1. Use your FTP-program to upload the enplugin to your wp-content/plugins directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

  3. Publish your posts and get quote thorugh this plugin after simple registration process.

Hỏi đáp

n/a

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“editnpublish.com Easy English Editing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.01

  • First official release