Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EDD Service Extended

Mô tả

Activate EDD Service Extended from your Plugins page (require Easy Digital Downloads plugin) if required plug is not installed and activated, Easy Digital Download Service Extended will not get activated.

Cài đặt

From your WordPress dashboard
Visit \’Plugins > Add New\’
Search for ‘EDD Service Extended’
Activate EDD Service Extended from your Plugins page (require Easy Digital Downloads plugin) if required plug is not installed and activated, Easy Digital Download Service Extended will not get activated.
Use shortcode [add_user_comment_edd] in the page ‘Payment confirmation’ already created by the Easy Digital Downloads plugin.

From WordPress.org
Download ‘EDD Service Extended’.
Upload the \’edd-service-extended\’ directory to your \’/wp-content/plugins/\’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…).
Activate EDD Service Extended from your Plugins page (require Easy Digital Downloads plugin) if required plug is not installed and activated, Easy Digital Download Service Extended will not get activated.
Use shortcode [add_user_comment_edd] in the page ‘Payment confirmation’ already created by the Easy Digital Downloads plugin.
If you need additional help you can contact us for Custom Development .

Hỏi đáp

How we can show the form in frontend:

To display the form in the front end use shortcode [add_user_comment_edd] in the page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EDD Service Extended” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • first version.