Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EDD Recent Payments History

Mô tả

You can show last complete payments history by placing the [recent_purchase_history] short code in any WordPress page.

Cài đặt

Upload the EDD Recent Payments History plugin to your blog, Activate it, then placing the [recent_purchase_history] short code in any WordPress page

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EDD Recent Payments History” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp