Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EDD Prevent Checkout

Mô tả

This plugin requires Easy Digital Downloads.

This plugin does one simple thing. It will prevent a customer from being able to checkout until the minimum cart total is reached.

Ảnh màn hình

  • The checkout screen showing error message
  • The settings screen in Easy Digital Download’s extension tab

Cài đặt

  1. Unpack the entire contents of this plugin zip file into your wp-content/plugins/ folder locally
  2. Upload to your site
  3. Navigate to wp-admin/plugins.php on your site (your WP Admin plugin page)
  4. Activate this plugin
  5. Configure the minimum amount required to checkout from downloads -> settings -> extensions

OR you can just install it with WordPress by going to Plugins >> Add New >> and type this plugin’s name

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EDD Prevent Checkout” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Tweak: Updated plugin information

1.0

  • Initial release