Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EDD License Key Template

Mô tả

Allows you to define the structure of an Easy Digital Downloads Software License key.

example: CWP-####-********-**##-** would generate CWP-2827-HS982KSI-A281-09

A free plugin by CalderaWP.

Ảnh màn hình

  • Metabox with a set template

Cài đặt

Install the plugin through the WordPress Plugins Installer or upload extracted folder to the plugins directory of your content directory
1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Does It Got To Eleven?

Of course it does.

Đánh giá

1 Tháng Một, 2020
This is an awesome plugin for customizing the look of the license keys used with your EDD products. I think they look much more “professional” when they have a more formatted look to them.
5 Tháng Hai, 2018
Thank you so much for creating this plugin. Just tested and it works a treat on v4.9.2.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“EDD License Key Template” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

Initial Version