Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Digital Downloads – Disable Admin Notices

Mô tả

This plugin is an extension for Easy Digital Downloads and simply disables the sale notice emails that get sent to admin users whenever a sale is processed through Easy Digital Downloads.

If you do not like receiving emails each time a new sale is made, install this simple extension to get rid of them.

Cài đặt

  1. Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Digital Downloads – Disable Admin Notices” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.