Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ninjalytics Ecommerce Reports Exporter

Mô tả

Ninjalytics Ecommerce Reports Exporter is a utility plugin that allows you to export preset(s) from one or more supported reporting for WooCommerce plugins into a single file (one or more at a time).

The following plugins are supported:

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Unzip the plugin zip file into the wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ninjalytics Ecommerce Reports Exporter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0
Initial Release