Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ceylon Extra

Mô tả

Enhances eCommerce Plus theme with additional functionality such as customizer and widgets.

Resources

 • Alpha Color Picker Customizer Control (c) Cristian-Ungureanu, GNU GPL
 • Licenses: GNU General Public License
 • Source:https://github.com/Codeinwp/customizer-controls/blob/master/customizer-alpha-color-picker/

 • Customizer Repeater (c) Cristian-Ungureanu, GNU GPL

 • Licenses: GNU General Public License
 • Source:https://github.com/cristian-ungureanu/customizer-repeater

 • Font Awesome (c) Dave Gandy, OFL, MIT

 • License: SIL Open Font License, version 4.7
 • Source: http://fontawesome.io/

 • Bootstrap CSS

 • Copyright 2011-2015 Twitter, Inc.
 • Licensed under MIT and GPL license (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)
 • Source:http://getbootstrap.com

 • Bootstrap js

 • Copyright 2011-2015 Twitter, Inc.
 • Licensed under MIT and GPL license :http://opensource.org/licenses/MIT
 • Source:http://getbootstrap.com

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 • Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 • Use widgets starting prefix ‘+’
 • Create a page using templates such as home-page and set created page as the home page. Use customizer -> Front Page sections to build content.

Hỏi đáp

How to use:-

Install and Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

Use widgets starting prefix ‘+’
Create a page using front-page-template and set created page as the home page. Use customizer -> Front Page sections to build content.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ceylon Extra” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

 • 1.0.0
 • initial version