Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Mười Hai, 2023 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

18 Tháng Hai, 2021
I am thankful to Eazypay. It took me 3min to complete my registration with eazypay. Easy to integration plugin with my website.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Eazypay Payment Provider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp